Prosjektet gjelder legging av nye vann- og avløpsledninger fra Lyngen høydebasseng og opp til bebyggelsen ovenfor. Hensikten er å forsyne boligene med både nok og godt drikkevann, samtidig som man får sanert flere gamle private avløpsanlegg.

På turstien fra Stor-Tronds veg, langs Kvennbekken og opp til Øvre Lyngen, har det kommet tilbakemeldinger om at det er kloakk i bekken. Dette vil bli utbedret i sammenheng med avløpsprosjektet.

Illustrasjonsfoto: Designed by Freepik