De gjennomføres både på papir og via løsningen bedrekommune.no, og de som blir invitert til å delta vil bli kontaktet i løpet av november 2019.

Melhus kommune har også tidligere gjennomført slike undersøkelser. Disse gjentas over tid, noe som gjør at vi etter hvert får økt sammenligningsgrunnlag og gode muligheter til å tolke statistikken. Svarprosenten varierer, men vil uansett gi oss grunnlag for å anslå forbedringsområder. Der hvor det er naturlig og praktisk mulig, vil vi også følge opp med for eksempel brukerutvalg.

Å lytte er en forutsetning for å bli bedre. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere som mottar brukerundersøkelser fra kommunen til å svare på disse.