Det er Statens vegvesen som reviderer Veglister for fylkes- og kommunale veger to ganger hvert år. Den siste revideringen kom 1. oktober.  

For Melhus kommunes del er det en stor endring. Og det gjelder Kregnesbakkan på Kvål, som nå kan kjøres etter kriteriet «BK8». Det vil si en totalvekt på 32 tonn og maksimal lengde på 15 meter. Tidligere var tillatt maksvekt 3,5 tonn.