NOREC-utveksling mellom Taveta kommune i Kenya og Melhus kommune innenfor helsesektoren 2017-2020 ble avsluttet i mai 2020. Av resultater som er oppnådd via helseprosjektet kan nevnes:

  • Taveta: Registrering av psykisk utviklingshemmede, eldre og pleietrengende - utarbeidelse av manual for hjemmetjeneste til eldre og pleietrengende - utarbeidelse av manual for registrering av funksjonsnivå til psykisk utviklingshemmede - opprettelse og drift av helseklubber i skoler.
  • Melhus: Større fokus på bruk av frivillige i helsesektoren.

I 2022 har vi jobbet digitalt sammen med Taveta  å forberede en ny utveksling av arbeidstakere. Målet er å evaluere status innenfor de ulike helseområdene, og på bakgrunn av denne statusen velge ut et område for ny utveksling. Det skal videre defineres måloppnåelse for den framtidige utvekslingen.