De fleste av årets flyktninger er fra Ukraina. De er godt i gang med norskopplæring, språk- og arbeidstrening og deltakelse i ulike kvalifiseringstiltak.

Som en del av kvalifiseringsarbeidet med ukrainske flyktninger arrangerte Melhus Flyktningetjeneste og NAV Melhus workshop 1. november.

– Formålet med dagen var å presentere arbeidsmarkedet i Trøndelag, vise hvilken kompetanse fordrevne fra Ukraina har og presentere tiltak som NAV kan bidra med for å få folk i arbeid. Alle deltakere var svært fornøyde med dagen og lærte mye av hverandre, sier Ellen Hoff Johansen, leder i Flyktningetjenesten i Melhus kommune og Gulnura Mamytbaeva, rådgiver i Flyktningetjenesten.