I forbindelse med bygging av to nye idrettshaller i nedre Melhus, er det behov for å sette navn på hallene. Dagens hall som kommunen eier, heter Melhushallen. En ny hall bygges i umiddelbar nærhet av denne hallen. Derfor foreslås følgende: 

  • Melhushallen Sør (den nåværende hallen)
  • Melhushallen Nord (ny hall) 

Se kart over Melhushallen (PDF)

Ved Gimse skole skal det også bygges hall. Der foreslås: 

  • Gimshallen 

Se kart over Gimse skole (PDF)

Navnene er tilrådt av Språkrådet. 

Høringsuttalelse: 

Sendes innen 15. oktober 

Per e-post eller
Per post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus

Det følger av Stadnamnloven §6 at det er kun lokale organisasjoner som har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til. I tillegg har grunneiere og festere rett til å uttale seg om skrivemåten av navn på egen eiendom eller festeeiendom.