Naboene som blir berørt får tilbud om hotellovernatting hvis de ønsker det. Da er det bare å ta kontakt med nabokontakten fra Bane NOR: Britt-Johanne Wang per e-post: britt.johanne.wang@banenor.no

Det er altså Bane NOR som bygger nytt kryssingsspor på Ler. De er nå inne i forberedende faser. I løpet av våren skal de montere fundamentene til samtlige master for kjøreledning. Det er boringen av disse fundamentene som vil skape en del støy.

De må jobbe på natta for å unngå å forstyrre den daglige togtrafikken.

Kontaktinformasjon Bane NOR:

Nabokontakt Britt-Johanne Wang, e-post: britt.johanne.wang@banenor.no

Byggeleder Sondre Spets, e-post: sondre.overaae.spets@banenor.no

 

Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/CodeCondo