Rambøll AS utfører grunnundersøkelser langs jernbanesporet, i forbindelse med kapasitetssøkende tiltak på Dovrebanen. 

Arbeidet skal foregå på og ved sporet, og det vil skje på natta for å forhindre mest mulig stans i togtrafikken. 

Området det skal bores er på er nord for Melhus sentrum, langs toglinja ved Melhusvegen 417 til Melhusvegen 384.