Næringsprisen er en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

Brødrene Flaarønning AS har utviklet seg til å bli en stor engros-bedrift som utvikler og markedsfører gaveprodukter og turistartikler med utgangspunkt i norsk natur og norske tradisjoner. Bedriften har vært og er fortsatt en viktig næringsaktør og arbeidsplass i Melhus kommune.