Melhus kommune er med i Trondheimsregionen. Det er et interkommunalt samarbeid mellom Trondheim og ni andre kommuner i regionen. Målet er å sikre et samarbeid på tvers av kommunegrensene som gir regionen flere arbeidsplasser og boliger – og samtidig et bedre miljø. Vi skal bygge og bo slik at vi reduserer bilbruken og verner matjord.

IKAP  er samarbeidskommunenes felles verktøy for planlegging av areal og transport i Trondheimsregionen. Her finner du også informasjon om tilgjengelige næringsarealer

Melhus Utviklingsarena

Det er også mulig å få nærmere informasjon om tilgjengelige næringsareal i Melhus kommune ved å kontakte Melhus Utviklingsarena AS
Kontaktperson er Hans Petter Øien Kvam: 
Telefon: 982 44 123
E-post: hanspetter@nitr.no