Vi har utarbeidet et estimat for når de ulike prioriteringsgruppene kan forvente å få tilbud om vaksine her i Melhus kommune. Vi følger den prioriterte rekkefølgen satt opp av Folkehelseinstituttet.

Usikre tall

Vi understreker at dette kun er et estimat. Det er vanskelig å si dette helt sikkert, fortsatt får vi sikre tall for mengden vaksine bare 1-2 uker frem i tid.

Dermed kan tabellen endres, men det gir et noenlunde bilde på når du kan forvente å få tilbud om vaksine.

Nr. 

Prioriteringsgruppe

1. dose

2. dose

1 Beboere i sykehjem   Ferdig
3 85 år og eldre   Ferdig
4 65-74 år+personer 18-64 år med
sykdommer/tilstander med alvorlig risiko
  Ferdig
5 55-64 år med underliggende
sykdommer/tilstander
  Ferdig
6 45-54 år med underliggende
sykdommer/tilstander
Ferdig I gang
7 18-44 år med underliggende
sykdommer/tilstander
Ferdig I gang
8 55-64 år  Ferdig I gang
9 45-54 år Uke 26-29  
10 18-24 år og 40-44 år Uke 29-32  
11 25-39 år Uke 31