I Melhus kommune har vi tre legesentre: Lundamo-, Melhus- og Midt legesenter (tidligere Gaula legesenter). Til sammen har vi 13,5 fastlegehjemler i kommunen, og alle er besatt.

I tillegg til sentrene har vi et kommunalt drevet legekontor på Korsvegen. Fastlege Rune Skjesol fra Melhus legesenter, er der hver 14. dag. 

Én ny legehjemmel

Etter hvert vil vi også lyse ut en ny fastlegehjemmel ved Midt legesenter. Kommunestyret vedtok opprettelse av den nye fastlegehjemmelen 22. juni 2021. Til sammen har vi nå 14, 5 hjemler.

Guro Ølstøren Moe som har 50 prosent hjemmel ved Midt legesenter, er også ansatt som lege ved helsestasjon og skolehelsetjeneste i 50 prosent stilling.  

Dette vil gi innbyggerne i Melhus god legedekning framover. Vi vil i samarbeid med legekontorene vurdere om det er grunnlag for ytterligere legedekning. 

Det er legenes samarbeidsutvalg som har bestemt hvor den nye hjemmelen skal ligge. Utvalget består av representanter fra legekontorene og Melhus kommune, og jobber for en mest mulig hensiktsmessig drift av allmennlegetjenesten i kommunen vår.

Bilde av de fire nye fastlegene på Midt legesenter. Fra venstre: Kristoffer Ølstøren-Moe, Guro Ølstøren-Moe, Nikolai Sæther og Truls Johan Albert. Foto: Midt legesenter
Bilde av de fire nye fastlegene på Midt legesenter. Fra venstre: Kristoffer Ølstøren-Moe, Guro Ølstøren-Moe, Nikolai Sæther og Truls Johan Albert. Foto: Midt legesenter

Tidligere Gaula legesenter

Torsdag 1. september tiltrer de fire nye legene ved Midt legesenter, tidligere Gaula legesenter. Pasientene til de forrige hjemmelshaverne på Gaula legesenter er overført til de nye fastlegene. De nye fastlegene har også ledige plasser på sine lister. De fire nye heter:

  • Kristoffer Ølstøren-Moe
  • Guro Ølstøren-Moe
  • Nikolai Havn Sæther
  • Truls Johan Albert

Midt legesenter vil etter hvert flytte til nye lokaler, men er per i dag i de opprinnelige lokalene i Per Bortens veg 3.

Vi ønsker de nye legene velkommen til Melhus og setter stor pris på at de ønsker å etablere seg som fastleger her.   

LIS – Leger i spesialisering

Melhus- og Lundamo legesenter har i tillegg til sine fastleger hver sin LIS1-lege, det som tidligere ble omtalt som turnusleger. Disse er kommunalt ansatt, og jobber også noe som sykehjemsleger og leger ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Melhus kommune er en godkjent utdanningsinstitusjon for leger, etter vi søkte i vår. Det vil si at leger kan fullføre sin spesialisering i allmennmedisin her, noe alle de fire nye legene på Midt legesenter skal gjøre. Ved Lundamo legesenter er det en vikar som for tida bistår fastlege Line Sistiaga Nielsen. vikaren skal også gjennomføre sin spesialisering i samarbeid med Melhus kommune.  

Fastlegeordningen

Du kan les mer om fastlegeordningen på helsenorge.no. Her kan du også lese om hvordan du selv kan bytte fastlege, dersom du ønsker det.

Lyser ut etter ny kommuneoverlege

Kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen sluttet i sin stilling per 1. august og vi har nå lyst ut denne stillingen.

Natali Viken konstituert i stillingen. Hun er ansatt som sykehjemslege i Melhus kommune, og vil dekke opp begge disse stillingene fram til vi får ansatt ny kommuneoverlege.