Smittesituasjonen i Melhus er uavklart. Vi jobber med å få oversikt, og er forberedt på at det kan komme flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Flere kommuner opplever økt smitte. Vi ser at smitten har forgreininger og sammenheng på tvers av kommunegrensene, og vi har ikke full klarhet i kilden til alle smittetilfellene i Melhus de siste dagene.

Vi har flere nye smittetilfeller de siste dagene og veldig mange har testet seg. De fleste av disse testene har vi ikke fått svar på ennå. På grunn av et stort antall tester også i flere av nabokommunene, kan det gå litt lengre tid før vi får svar på prøvene.

Sterke anbefalinger fra kriseledelsen

Med bakgrunn i den uavklare smittesituasjonen kommer kommunens kriseledelse med sterke anbefalinger. Nå trenger vi enda et krafttak for å unngå et stort smitteutbrudd. Disse gjelder foreløpig til over pinse, det vil si til og med mandag 24. mai.

  • Vi oppfordrer alle til å begrense antall sosiale kontakter og holde avstand til andre
  • Vi anbefaler sterkt at alle organiserte fritidsaktiviteter, både innendørs og utendørs settes på pause til over pinse
  • Mange er satt i karantene og ventekarantene. Det er viktig at alle oppfyller karantenebestemmelsene
  • Vi oppfordrer alle til å unngå trafikk på tvers av kommuner
  • Alle som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor
  • Munnbind anbefales brukt, både utendørs og innendørs i det offentlige rom, når to meters avstand ikke kan overholdes

Rødt nivå på to skoler

Både Brekkåsen skole og Gimse barneskole er på rødt nivå ut denne uka. Skolene jobber med å legge planer for hvordan dette skal løses i praksis. Resten av skolene i kommunen ligger på gult nivå. Les mer om trafikklysmodellen i skolen. Skolene sender informasjon til foreldre/foresatte på Vigilo.

Kulturskolen er fremdeles på "gult nivå" og vil gi sine tilbud innenfor de smittereglene som gjelder.

God testkapasitet

Det er lav terskel for testing og vi har god kapasitet.

Test deg om du kjenner symptomer eller hvis du har vært i nærkontakt med en smittet person.

Time til test bestiller du på melhus.kommune.no/korona.