Brua blir stengt mens arbeidet pågår, men er planlagt åpnet igjen til lørdag morgen. Stengetidspunkt er skiltet. Det vil bli montert stillas på begge sider av portalen for montasjearbeidet og arbeidet med forsterking av fagverket på brua. Sistnevnte arbeid vil pågå utover i neste uke, trolig til torsdag. Brua får ikke full kapasitet før dette arbeidet er ferdig, men vil ha lysregulering.

Får hindermarkering

Snart får Kvålsbrua også hindermarkering, altså portaler som markerer maksimal høye for kjøretøy som skal passere over brua. Fundamentet ble satt i begynnelsen av februar, og portaler er bestilt. Det er beregnet seks til åtte ukers leveringstid på disse.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen for spørsmål om Kvålsbrua:

Svein Harald Aasan, telefon 932 19 911, epost svein.aasan@vegvesen.no

Kontaktperson i Statens vegvesen for spørsmål om hindermarkering:

Mads Ole Kringen, telefon 971 60 322, epost mads.kringen@vegvesen.no

Kontakperson i Statens vegvesen om andre spørsmål

Eva Solvi, telefon 901 04 154, epost eva.solvi@vegvesen.no