Onsdag 19. september fra kl. 06:30 blir det markering av Europeisk mobilitetsuke ved Melhus skysstasjon. Ordfører Gunnar Krogstad, varaordfører Stine Estenstad og representanter fra kommunen står for servering av kaffe og boller til kollektivreisende med tog og buss!

I tillegg vil passasjerene få utdelt tøynett fra Europeisk Mobilitetsuke.

 

Europeisk mobilitetsuke tar tak i tema og problemstillinger knyttet til transport og miljø som er viktig for alle kommuner! Ved å la bilen stå, bidrar vi til reduserte klimagassutslipp, renere luft og bedre folkehelse. 
Her kan du lese mer om gode grunner til å sykle!

Rett reisemiks
Årets tema for Europeisk Mobilitetsuke er «Velg rett reisemiks». For mange kan det bety en kombinasjon av gange eller sykkel til parkeringsplassen ved busstopp eller togstopp. Det fordrer tilrettelegging for sykkelparkering. For noen hadde det vært fint om man kunne ta med seg sykkelen på toget, slik at reisen kan fortsette på sykkel til bestemmelsesstedet. Andre har kanskje ønske om ladepunkt for el-bil på parkeringsplassen. Folk flest oppfordres til å melde fra til kommunen om ønsker og behov for løsninger slik at det blir mulig å velge rett reisemiks!

Kommunen oppfordrer så mange som mulig til å reise miljø- og klimavennlig også til kollektivknutepunkt, og det jobbes for å få på plass flere sykkelstativ. På Melhus skysstasjon er det også et mål å få til sykkelhotell slik at sykkelen kan stå sikret og tørt mens man er på reise. Se eget sykkelkart for Melhus.