Foredrag om Miljø og forbruk for elever i 10. trinn på Gimse U.

Miljø og forbruk i fokus på Gimse ungdomsskole

Elever fra 10. trinn fikk tankevekkende informasjon knyttet til eget prosjektarbeid

I løpet av høsten 2014 hadde 10. trinn på Gimse ungdomsskole  et eget prosjekt om miljø og forbruk. Det var bakgrunnen for at skolen engasjerte prosjekt Klima, miljø og lisstil til å holde foredrag for alle elever på klassetrinnet om temaet. Det ble en tankevekkende opplevelse for de lydhøre elevene. Les mer her.

Skjema