Heimevernet opplyser at øvelsen først og fremst vil medføre økt tilstedeværelse av uniformert og væpnet militært personell.

Det vil forekomme sammensatte øvelser på situasjoner hvor øvende styrke vil bruke våpen i korte perioder. Disse avfyres da med ufarlig løsammunisjon (rødplast) som vil føre til moderat høye smell.

Aktuelle situasjoner under øvelsen som kan påvirke publikum kan være:

  • Transport av militære kjøretøy på offentlig veg
  • Militære kontrollposter på og ved veg
  • Vakthold av utpekt infrastruktur i tettbygd strøk
  • Mindre avsperrede områder etter koordinering med Politiet
  • Aktivt markørspill i korte sekvenser på og rundt utpekt infrastruktur

Militærøvelser kan virke skremmende på noen, spesielt barn og unge. Derfor kan det være viktig å ta en prat om at dette er en øvelse.