Relling studerte medisin på NTNU. Turnustjenesten hadde han på sykehuset i Namsos. Han har hatt fastlegepraksis på Høylandet og vært vikar på flere forskjellige legesentre. Ambulansetjenesten har han også erfaring fra.

– Nå ønsker jeg å slå meg til ro en plass. Melhus er en fin, bynær kommune å jobbe i, sier Relling.

Vokst opp i området

Relling er vokst opp på Byneset og bor nå i Trondheim med samboer og ett barn.

– Jeg kjenner litt til Melhus fra barndommen og ungdommen etter å ha gått på ski og spilt fotball i området. Det er ikke langt fra byen og har fin pendleavstand. Jeg ser fram til å bli kjent med lokalbefolkningen, sier Relling.

– Jeg kjenner flere av de andre legene på Midt legesenter fra før. Det er et spennende kollegium å bli en del av. Som fastlege har du litt mer påvirkningskraft i en litt mindre kommune enn Trondheim. Å bli fastlege i Melhus kjennes ut som et trygt og godt valg, sier han.

Plass til flere på lista

Relling er i gang med spesialisering i allmennmedisin.

– Det er plass til flere innbyggere på lista mi. Jeg kommer til å ta inn flere på lista mi gradvis gjennom høsten og vinteren, sier Relling.

Du bytter fastlege på helsenorge.no

Styrker legetjenesten i Melhus kommune

– Vi er glade for at vi har fått på plass en ny fastlege i Melhus. Ansettelsen er et ledd i å styrke Midt legesenter og fastlegeordninga totalt sett i Melhus kommune, sier avdelingsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Melhus kommune søker for tida også etter ny sykehjemslege og ny helsestasjonslege.

– Vår faste sykehjemslege skal ha permisjon. Helsestasjonslegen har hatt en kombinert stilling der hun også har vært fastlege. Hun skal framover jobbe heltid som fastlege på Midt legesenter. Derfor søker vi nå deres erstattere, sier Brækken.

– Vi er godkjent utdanningsinstitusjon og vi har etablert et faglig fellesskap for de kommunalt ansatte legene. De siste par årene har vi lyktes med å rekruttere leger til Melhus, og situasjonen for både fastlegene og de kommunalt ansatte legene ser nå veldig bra ut, sier Brækken.