MIC-programmet koordineres av Kommunenes Sentralforbund med finansiering fra Norad. Melhus kommune har sammen med Taveta Town Administration i Kenya utviklet MIC-prosjektet som del av de utfordringer Taveta står overfor i forbindelse med byplanlegging, markedsutvikling og avfallshåndtering. Melhus kommunes rolle er å bidra med kompetanse i forhold til prosess- og systemtenkning i planarbeidet.

MIC-prosjektet startet opp i 2007, og Fredskorpsdeltakernes bidrag i prosjektet har vært av stor betydning. MIC-prosjektet ble avsluttet i 2014.

Teknisk drift har et ønske om videreutvikling av samarbeidet med Taveta knyttet til teknisk infrastruktur, som vann og avløp. Det arbeides med finansieringsmuligheter.