Bilde av den nye mestringstrappa for Melhus kommune, vedtatt av kommunestyret 22. mars 2022