Individuelle tilbud: 

  • Utvidet interessekartlegging
  • Interessekartlegging
  • Oppfølgingstilbud

I tillegg tilbyr vi kurs, konsultasjon og ekskursjoner for barnehager og skoler.