– Omfanget av næringsoppgaver har økt over flere år. I tillegg har det vært et politisk ønske om å prioritere næring høyere. Å jobbe kun med næring gir nå nye muligheter for å følge opp de næringsdrivende i kommunen tettere, sier Overbye. 

Et mangfold av næringsoppgaver 

Noen av de faste oppgavene for næringsrådgiveren er saksbehandling av søknader om næringsstøtte, forberedelse av saker til næringsutvalget, utdeling av den årlige næringsprisen, næringsbesøk og arrangering av temadag næring for kommunestyret.  

Det er også en jevn strøm av henvendelser fra næringsaktører rundt omkring i kommunen som tenker på å starte ny virksomhet, og som derfor ønsker råd og informasjon om muligheter for etablererstøtte.     

Råd og veiledningstjeneste for gründere og næringsdrivende skjer også gjennom kommunens samarbeidsavtale med selskapet Proneo AS, som Melhus kommune nylig inngikk ny avtale med. 

– Det blir viktig å legge til rette for god kontakt og dialog med eksisterende næringsliv, samt å tiltrekke oss ny næring i kommunen. Her har Melhus gode tall å vise til, med størst vekst i Trøndelag nest etter Trondheim de siste ti årene. Forutsigbarhet og åpenhet er viktig, og sammen med politisk ledelse og rådmann blir team næring en god ressurs for kommunen utad, sier Overbye.  

Mer turisme og lokalmat 

– Politikerne har også signalisert at de ønsker at kommunen skal bli mer aktiv innenfor turisme, reiseliv og lokalmat. Det blir en jobb framover å finne ut hva som skal ligge i dette, hvordan det skal organiseres – og ikke minst hvordan det skal gi konkrete resultat til beste for kommunen. I første omgang blir det også en oppgave å få registrert og synliggjort flest mulig serveringssteder og produsenter basert på lokalmat knyttet til den såkalte ERG-satsningen i Trøndelag, sier Overbye.  

Betegnelsen European Region of Gastronomy (ERG) tildeles hvert år en europeisk by eller region som utmerker seg innen gastronomi og lokalmatopplevelser. Merkelappen tildeles av det prestisjetunge International Institute of Gastronomy, Culture, Arts og Tourism (IGCAT). I 2022 er det Trondheim og Trøndelag som er tildelt merkelappen.  

– Ettersom Melhus er med både i Trondheimsregionen og Regionrådet Trøndelag Sør, har vi forpliktet oss til å delta i arbeidet med å gjøre Trøndelag og Trondheimsområdet til en matregion. Det er en fin anledning til å synliggjøre lokalmataktører fra Melhus, sier Overbye. 

Overbye har tidligere også hatt folkehelse og klima og energi som arbeidsområder. Framover blir det altså kun næring.