AV-OG-TIL er en organisasjon som driver holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.

Viktig folkehelsetiltak
Melhus er den andre trønderske kommunen som tar del i samarbeidet. Deltakelsen er politisk initiert, og ordfører Gunnar Krogstad er glad for at temaet nå blir løftet enda høyere opp på agendaen.

Spesielt fokus på ungdom
I Melhus vil man spesielt rette fokuset mot ungdom og alkohol. Kommunen får nå tilgang til kvalitetssikret kampanjemateriell og -verktøy, og får støtte i det alkoholforebyggende arbeidet. Oppfølging av avtalen er allerede innarbeidet i Melhus sin ruspolitiske handlingsplan, og ruskonsulent Marianne Gustavsson blir kommunens AV-OG-TIL-koordinator.
Generalsekretær i AV-OG-TIL, Randi Hagen Eriksrud, ser frem til å få Melhus på laget.
- Kommunesamarbeidene er viktige for oss fordi kommunene er tett på befolkningen og har mulighet til å drive god alkoholforebygging lokalt. Derfor er jeg takknemlig for at Mehus ønsker å samarbeide med oss, konstaterer Eriksrud.

Les mer om AV-OG-TIL