Målet med pilotprosjektet er å se om elsparkesyklene og elsyklene vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser rundt i mindre byer og tettsteder. Prosjektet finansieres med midler fra miljøpakken. 
 

Bestemte rammer for bruk

Hver enkelt kommune setter egne rammer for bruk av kjøretøyene. Kommunen kan gjøre egne justeringer underveis i prosjektet om nødvendig. Slik vil det bli i Melhus:
 
Nedsatt hastighet i områder hvor mange ferdes
Det er programmert inn kjøreforbud ved skoler, barnehager, kirkegårder og kunstgressbaner.
Syklene er tilgjengelige i tidsrommet mellom kl. 06.00-24.00.
Det etableres egne dedikerte parkeringsområder for syklene. Mer informasjon om parkeringsområdene kommer etter sommeren. 
 
Melhus kommune oppfordrer til gode elsparkesykkel- og elsykkelvaner slik at du og de rundt deg er trygge og har en fin opplevelse. 
 

Vil få ned antall biler

Melhus blir et bedre sted å bo og leve gjennom at flere setter privatbilen igjen hjemme av og til, mener ordfører Jorid Oliv Jagtøyen.
 
Hver dag kjører 4000 biler gjennom Melhus sentrum. På Hovin er det langt å gå til buss og togstoppet.
 
– Melhus går nå inn i en pilot der vi prøver ut elsykler og sparkesykler sammen med AtB. Vi ønsker å legge til rette for at det blir enkelt og at en kan kombinere flere former for fremkomstmiddel, og elektrisk sparkesykkel er en ny form for mikromobilitet som kan gi økt frihet og tidsbesparelser i hverdagen, sier ordfører Jorid Oliv Jagtøyen.
 
Prosjektet evalueres til høsten når sesongen er ferdig. 
 
Du finner mer informasjon om prosjektet og ofte stilte spørsmål og svar på AtB sine nettsider.