Gauldal brann og redning IKS markerer årets brannvernuke med å åpne Melhus brannstasjon for publikum. Dette skjer lørdag 22. september fra klokka 11 til 14.

Får teste utstyret

- Vi vil vise fram det vi har av utstyr, og så blir det ei kunnskapsløype som ungene kan gå. Her blir det også premiering på slutten av dagen, forteller Stig Onsøien i Gauldal brann og redning.

Unger kan få prøvesitte brannbilene, teste vannslanger og slukke småbranner.

Onsøien forteller at det blir både saft, kaffe og kjeks å få.

Nasjonal markering

Brannstasjoner over hele landet holder åpent for publikum i forbindelse med Brannvernuka. Det er en nasjonal kampanje som arrangeres av lokale brannvesen og el-tilsyn over hele landet, sammen med Norsk brannvernforening, Direktoratet og samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring.