Kronikk: Karakter på kropp, Adresseavisen 16. oktober 2018

Kronikk: Tror jeg har en aktiv gutt i magen..., Adresseavisen 24. august 2018

Kronikk: Vi må snakke mer om amming, Adresseavisen 27. april 2018

Trønderbladet: John og Modgirl fra Taveta på utveksling, 19. oktober 2018

Trønderbladet: Forsker på barn i Melhus, 22. juni 2018

Kronikk: Samtale med barn 8.august 2019