Hva tilbyr vi?

Normal hverdagskost avhengig av hvilke råvarer kjøkkenet har tilgjengelig. Har du behov for tilpasset mat, må legeerklæring framvises når avtalen om matombringing inngås.

Slik kan du få tjenesten:

Du søker her: Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF). Lege eller sykehus kan også søke for deg. 
Du kan også søke muntlig. Ta kontakt med oss. 

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
E-post