Manntallet viser hvem som har stemmerett. Alle med stemmerett er automatisk innført i manntallet. Du står i manntallet i den kommunen du hadde folkeregistrerte adresse pr. 30.juni valgåret. Dersom du er uriktig innført i eller ikke finner navnet ditt i manntallet, kan du sende en klage til valgstyre og kreve å få rettet feilen.

Klage kan sendes til:
valg@melhus.kommune.no

Dersom du har flyttet og ikke har sendt flyttemelding før 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra. Da kan du forhåndsstemme i din nye kommune eller stemme på valgdagen i kommunen du flyttet fra. 

Mer informasjon om stemmerett og manntall finner du på www.valg.no.

Samemanntallet

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Årets manntall danner grunnlag for sametingsvalget 2025.
Informasjon om innføring eller utmelding av sametingets valgmanntall er tilgjengelig på Sametinget sine nettsider.