Fordi vaksinedekningen er økende og de med høyest risiko for å bli alvorlig syke er beskyttet, innfører nå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lettelser i karanteneordningen for barn og unge.

I hvilke tilfeller gjelder lettelsene?

Fra 16. august vil det for personer under 18 år være en mulighet for å erstatte smittekarantene med testing.

Dette gjelder i tilfeller der barnet blir definert som «andre nærkontakter». Endringene i testregimet gjelder altså ikke i tilfeller der nærkontakten til barnet er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som tar stilling til hvem som defineres som husstandsmedlemmer og hvem som defineres som andre nærkontakter.

Rask testing vil sikre at det blir avdekket eventuell smitte hos nærkontakter og hindre større utbrudd.

Testing så raskt som mulig

Hvis barnet er definert som «andre nærkontakter» testes det så tidlig som mulig, helst dag 1. Barnet kan komme i barnehagen/på skolen påfølgende dag etter at negativt testsvar foreligger.

Melhus kommune er i ferd med å få på plass rutiner for hvordan testingen av skolebarn skal skje i praksis.

Regler for barn under 12 år

Barn under 12 år skal i tillegg til test på dag 1, ta en test mellom dag 3 og dag 5. Når negativt testsvar foreligger er de ute av testregimet.

Regler for barn fra 12-18 år

Barn over 12 år skal i tillegg til test på dag 1, ta en test på dag 3 og dag 5. Når negativt testsvar foreligger er de ute av testregimet.

Reglene gjelder også for elever over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter. Det vil i praksis si elever på videregående skole og folkehøgskoler.

Regler for ansatte i skole og barnehage

Ansatte som er beskyttet (fått dose 1 for mellom 3 og 15 uker siden) får unntak fra karantene dersom de testes på dag 3 og dag 7. En trenger da ikke å være i karantene fram til testsvar foreligger.

Ansatte som er fullvaksinert (en uke etter at dose 2 er satt) trenger ikke å gå i karantene, og får beskjed fra smittesporingsteamet om de eventuelt skal teste seg.

Samtykke fra foresatte

Det kan bli aktuelt å opprette en teststasjon på barnehager og skoler. Da må foreldrene samtykke i at deres barn kan bli testet. Samtykke gjelder barn under 16 år.

Barnehagen/skolen må i tillegg ha rutiner for hvordan de ivaretar og håndterer de barna som eventuelt får et positivt prøvesvar.