Kontaktinformasjon

Lundamo bruk sitt område ved Håen/Samsjøen:

Egil Magne Eggen
Telefon: 932 26 961
E-post

Gunnar Slåen
Telefon: 913 73 322
E-post

Ola Fuglem
Telefon: 974 23 339
E-post

Melhus Røde Kors ved Trygve Eggen
Telefon: 926 16 111
E-post

Jårakjølen:

Leif Jostein Konstad
Telefon: 72 85 33 88 eller 476 52 244
E-post

Skoldsvingen/Sandholtvegen:

Andreas Nordang
Telefon: 918 25 310
E-post

Flå sameie/Flå grunneierlag med start fra Fremo leir:

Anders Bolland
Telefon: 900 79 611
E-post

All motorferdsel skal skje aktsomt og hensynsfullt slik at naturen ikke skades og folk ikke forstyrres.