Nærmere 250.000 innbyggere i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim får dermed en legevakt som tilfredsstiller moderne krav, og som kan vokse og tilpasse seg fremtidige behov. 

Ring først

Publikum skal fortsatt ringe på telefonnummer 116117 ved henvendelser til Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt basert på hvor alvorlig henvendelsen er. Dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.