Legevakta i Trondheim ligger i Mauritz Hansens gate 4, ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet ved St. Olavs hospital. 

Les om legevakta her

Om legevakta

Etter klokka 15.30 på hverdager og hele døgnet i helgene, er det legevakta i Trondheim du skal bruke når du trenger legetilsyn. Det er døgnåpent legetilbud for alle innbyggerne i Melhus, Trondheim, Klæbu, Malvik og Midtre Gauldal. 

Trenger du øyeblikkelig hjelp, skal du ringe 113. 

Trenger du legevakt, skal du ringe dem først. Da vil de vurdere hvor alvorlig henvendelsen er, og du vil få et oppmøtetidspunkt. Nummeret til legevakta er 116 117.

Her kan du lese mer om legevakta i Trondheim

Når skal du kontakte legevakta?

Legevakta skal brukes ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen har åpent igjen. 

I de aller fleste tilfellene er det fastlegen du bør oppsøke. Ring gjerne legevakta dersom du er usikker og ønsker råd. Les om legevakta her

Når skal du kontakte legevakta? 

Ved akutt ikke-livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling. Står liv og helse på spill - ring 113! 

Legevakta oppfordrer til at den brukes riktig, av de som har behov. De oppfordrer folk til å overveie om man kan vente til neste dag, når fastlegen igjen har åpent. Er du i tvil? Ring legevakta, så kan de vurdere behovet over telefon. Nummeret er 116 117. 

Her er eksempler på tilstander som kan vente til neste dag: 

  • Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god

  • Hoste, vondt i halsen forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber

  • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Ventetid på legevakta

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først. Derfor vil ventetiden variere, og den kan bli lenger enn forventet. Hvis tilstanden din forverres i ventetiden må du kontakte sykepleier. Legen kan også bli kalt ut til akutte hendelser. 

 

Kilde: trondheim.kommune/legevakten/