Kurs i bekymringsmestring

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som er plaget med angst, bekymringer og stress i hverdagen. Kurset foregår på onsdager klokka 10-12.30. 

Kriterier for å kunne delta på kurset er som følger:

Du er plaget av vedvarende engstelse og bekymringer

Du opplever at din engstelse og bekymringsaktivitet går ut over din livskvalitet og daglige fungering.

Du opplever noen av følgende plager: vedvarende nervøsitet, opplevelse av å være stresset, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker.

Du ønsker hjelp til en mer avslappet hverdag.

Kurset tar for seg temaer som:

Hva er angst? 

Hva er det vi gjør når vi bekymrer oss?

Hvordan kan dine tolkninger påvirke hva du føler og gjør?

Hvordan påvirker dine tidligere erfaringer dine antagelser om deg selv og verden?

Hvordan kan du gi slipp på bekymringer?

Hvordan sette tydelige grenser for deg selv?

Hva kan følelsene dine fortelle deg?

Hvordan kan du bli mer glad i deg selv? 

Avspenning/mindfulness

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie i Haugesund. Det bygger på prinsipper fra blant annet metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier som handler om å være til stede her og nå.

Målet med kurset

Å få en mer avslappet hverdag hvor du kjenner deg mindre plaget av angst, bekymringer og stress

Praktisk informasjon

Første kursdag er onsdag 9. januar klokka 10-12.30. Kurset består av 9 samlinger à 2,5 timer samt en oppfølgingssamling, og det er lagt opp til å arbeide med hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kurset koster kr 500 (for kursbok). Kursavgiften betales med faktura, kursheftet leveres ut på første kursdag.

For nærmere informasjon og påmelding kan du ta kontakt med Psykisk helsetjeneste i Melhus kommune:

Vera Jusnes Mellingen: 72 85 82 06 eller 916 91 860 

Monica Herskedal: 72 85 82 14 eller 994 78 12