Hukommelsesteamet i Melhus kommune kjører nå i gang en ny runde med pårørendeskole sammen med Gauldal demensforening.

Fire kurskvelder

Gjennom fire kurskvelder vil du lære mer om sykdommen og treffe fagpersoner som jobber med dette fagfeltet. På kurskveldene møter du andre pårørende som står i en situasjon og en hverdag som kan være ganske lik din.

Målet med pårørendeskolen er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for sykdommen. Det er også et mål at pårørende skal få et bedre grunnlag for å takle utfordringene dette medfører i hverdagen.

Dette skjer onsdager i Peisestua på Buen helse- og omsorgssenter. Første kurskveld er onsdag 23. januar klokka 18-20. Overlege Ingrid Wiig fra geriatrisk avdeling på St. Olavs hospital kommer for å holde et innlegg denne kvelden.

Det koster 150 kroner å være med, og frist for å melde seg på er 14. januar. 

Foreløpig program

Dato

Klokkeslett

Emne

23.01.19

18:00 – 20:00

Hva er demens? Symptomer, forløp, behandling og årsak

30.01.19

18:00 – 20:00

Kommunikasjon og samhandling

06.02.19

18:00 – 20:00

Vergemål v/ Fylkesmannen. Rettigheter og tjenestetilbudet i kommunene

13.02.19

18:00 – 20:00

Velferdsteknologi og hjelpemidler. En pårørende forteller

Slik kan du melde deg på:

Forvaltningskontoret: 72 85 80 85
Demenskoordinator Rut Perly Stølan: 948 75 214
Per e-post: hukommelsesteam@melhus.kommune.no

 

Bilde hentet fra Pixabay