Som forventet etter gjenåpningen har smittetrykket økt. Sykefraværet i helse- og omsorgssektoren er nå svært høyt. Dette skyldes en blanding av covid-19 og generelt mye luftveissykdom. Mange barn er også syke, som gjør at mange foreldre må være hjemme. Tiltak mot covid-19 i institusjonene og tjenestene våre fører til at vi må ha flere ansatte på jobb enn i en normalsituasjon.

Kombinasjonen av alt dette gjør at vi sliter med å opprettholde bemanningen på et forsvarlig nivå, og den bekymringsfulle situasjonen ser ut til å kunne vare utover vinteren. 

Omdisponerer ansatte

Vi jobber med flere interne tiltak for å skaffe flere hender i arbeid. Blant annet forbereder vi omdisponering av ansatte fra andre enheter (barnehage, helsestasjoner med flere).

Har du mulighet for å bidra med din helsekompetanse?

I denne vanskelige situasjonen ser vi også etter flere som kan bidra til å opprettholde tjenestene våre.

Har du helsefaglig bakgrunn og mulighet for å bidra? Da ser vi gjerne at du tar kontakt med oss og registrerer din interesse

Alt av helsefaglig kompetanse og erfaring er av interesse, og også om du kan bidra litt eller mye.

Sterke anbefalinger til innbyggerne i Melhus

Vi har alle et ønske om å kunne leve så normalt som mulig, men slik situasjonen er nå ber vi om hjelp til å holde smittetrykket nede. Måten den enkelte kan bidra på, er ved å etterleve disse anbefalingene:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
  • bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
  • Reduser antallet nærkontakter

Besøkende til helse- og omsorgsinstitusjoner

På de fleste avdelingene i våre helse- og omsorgsinstitusjoner er det fult mulig for pårørende å komme på besøk. Dette vil også kunne hjelpe til å frigjøre tid hos våre ansatte. I og med at vi nå har smitte i noen av institusjonene våre, ber vi imidlertid besøkende om å være ekstra påpasselige. Har du symptomer ber vi deg om å ikke besøke institusjonene.

Selvtester

Kjenner du symptomer er hovedregelen nå at du tar en selvtest. Vi deler ut selvtester på rådhuset.

Tester du positivt på selvtesten, send en melding til smittesporing@melhus.kommune.no og bestill time til ordinær PCR-test. Ved positiv test skal du også oppholde deg i isolasjon.