Krigen i Ukraina gjør at det oppstår mange spørsmål. På regjeringen.no finner du en utfyllende oversikt med spørsmål og svar om angrepet på Ukraina, sortert etter tema. 

Tilfluktsrom i Melhus

I Melhus er det tre godkjente tilfluktsrom.

  • Hovin skole - 144 plasser
  • Horghallen - 230 plasser
  • Melhus skysstasjon - 60 plasser

Vi undersøker nå om tidligere godkjente tilfluktsrom kan oppgraderes til dagens standard. 

Det fins også noen private tilfluktsrom, som vi per i dag ikke har full oversikt over.

Tips oss gjerne om private tilfluktsrom. Send e-post til beredskapsrådgiver Marte Mørkhagen. 

Hvem bør ta jodtabletter?

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er fagmyndighet på dette temaet i Norge, og de følger situasjonen nøye. De skriver på sine nettsider at det på grunn av stor geografisk avstand er lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge. Slik vurderer direktoratet situasjonen 4. mars

Ved en atomulykke anbefaler de alle under 40 år å ta jodtabletter. Disse tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Les mer om direktoratets råd om jodtabletter ved atomulykker

Kartlegger lagre av jodtabletter

Melhus kommune har et lager av jodtabletter for aldersgruppa 0-18 år. Vi har tilstrekkelig med tabletter på lager, og kartlegger nå mengder og utløpsdato for å se om vi eventuelt skal supplere lageret.

Foreldre til barn skal gi samtykke til at barna kan få jod i barnehager og skoler. Barnehagene og skolene går nå gjennom disse samtykkene, og innhenter nye samtykker dersom ikke alt er i orden. 

Dette bør du ha hjemme

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no. De gir råd om hvordan vi kan forberede oss på farer og ulykker. 

Les mer om hva de mener du bør ha i hjemmet ditt.

Flyktninger fra Ukraina

Melhus kommune er i oppstartsfasen med å planlegge for mottak av flyktninger fra Ukraina. 

Privatpersoner med utleiemuligheter kan også gjerne vurdere om de kan bidra. Send i tilfelle en e-post med informasjon om hva du kan tilby til Ståle Henninen.