Laila Småvik starter opp som ny kreftkoordinator i Melhus kommune fra 25. september og skal jobbe 50 %. Kreftkoordinatoren vil være å treffe mandag og onsdag i oddetallsuker og mandag, tirsdag og onsdag i partallsuker. 

Kontakt

Forvaltningskontoret, telefon 72 85 80 85.

Forvaltningskontoret for helse og omsorg ved Melhus Rådhus i 3.etasje.
Telefon: 72 85 80 85/ 908 08 852
E-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no

Hva går tilbudet ut på?

Kreftkoordinator er et gratis tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.

- Kreftkoordinatoren gir deg informasjon og formidler kontakt om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.
- Kreftkoordinatoren gir veiledning knyttet til diagnose, behandling rehabilitering og livet etter kreft.
- Kreftkoordinatoren koordinerer de tjenestene som kreftrammede har behov for, og samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, helsesøster, NAV, skole, barnehage og andre.