Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid øke den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på en måte som sikrer åpenhet og hjelpsomhet, likebehandling og rettsikkerhet.

Kontrollutvalget skal bidra til

  • økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og sikkerhet i de interne rutinene
  • optimal utnyttelse av kommunale midler, med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater
  • en forvaltning som er i samsvar med gjeldende lover og vedtak

kontrollutvalgets egen internettside finner du nærmere informasjon.

Kontrollutvalgets sammensetning i valgperioden 2019 - 2023:

Faste medlemmer  Listevara opposisjon/ posisjon
Gunn Inger Tevik Løvseth (ap) (Leder) 1. Synnøve Sterten (ap)
Heidi Evjen (sv) 2. Ola Huke (sv)
Eirik Engan (mdg) 3. Jon Roar Bruholt (krf)
Arild Blekesaunet (ap) 4. Jan Erik Kregnes (ap)
  5. Tone Merete Draget (ap)
   
Svein Evjen (h) (Nestleder) 1. Åge Ofstad (ml)
Rune Sunnset (sp) 2. Grethe Bones (ml)
Kirsti Hårstad (h) 3. Hege Rofstad (sp)
  4. Stein Eidsmo Hova (h)