Søknader behandles to ganger i året i juni og november. Søknadsfrister er 1. mai og 1. oktober.

Totalsummen per år er 170.000 kroner.

Tiltak som det gis støtte til:

Arrangement og prosjekter og veldedige tiltak som er planlagt gjennomført i Melhus kommune.

Det kan ikke søkes om tilskudd til innkjøp av utstyr, lukkede arrangement, eller forkynnende arrangement

Søknad

Ønsker du å søke, send søknaden til postmottak@melhus.kommune.no.

Merk søknaden med «Støtte - tilskudd, høst 2023». (Eller vår/høst og årstall ved senere tidspunkt).  

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av gjennomført aktivitet, utgift eller regnskap. Etter avtale kan tilskuddet utbetales umiddelbart etter vedtak om tildelt støtte.