Sjekk ut vår nye hjemmeside. Her finner du svar på alt du lurer på. 

Rektor Tonny Elisassen
Telefon: 72 85 81 20/920 87 064
E-post

Fagleder Elisabeth Aune Dalsaune
Telefon: 72 85 81 21/476 21 727
E-post

Besøksadresse:

Melhus rådhus
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Slik søker du: 

Kulturskolen har et bredt tilbud innenfor ulike kunstfag. Du søker om plass via vår hjemmeside. 

Vårt tilbud: 

Informasjon om aktuelle tilbud blir sendt ut til alle førskolebarn i kommunen, samt at det deles ut informasjonsbrosjyre til alle grunnskoleelevene. Du kan også laste ned brosjyren Kulturskolen i Melhus (PDF)