Kontakt

Telefon: 72 85 80 90
Telefaks: 72 85 80 68
E-post: kemnerkontoret@melhus.kommune.no

Åpningstider

klokken 09.00-15.00

Betaling

Det ikke lenger mulig å betale med kontanter på kemnerkontoret. Innbetalinger kan foretas i bank, på postkontor eller i nettbank.

Bankkonto

Melhus: 6345.06.16534
Midtre Gauldal: 6345.06.16488
Skaun: 6345.06.16577

Ditt nærmeste skattekontor

Skattekontoret på Melhus ble stengt for publikum 1. juni 2017. Henvendelser kan skje til skattekontoret i blant annet Orkdal eller Trondheim, eller på telefon 800 800 00.
Se også skatteetatens internettside www.skatteetaten.no.