Besøksadresse:

Rådhusvegen 2 (Inngang D), 7224 Melhus

Avdelingsleder Grete Thomassen Dalen
Telefon: 957 76 788
E-post

Postadresse

 

Kontaktinformasjon til saksbehandlere

Agnethe Ilstad Randen, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver
E-post
Telefon: 909 26 896

Trine Halvorsen, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver
E-post
Telefon: 415 22 191

Marit Arnes, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver
E-post
Telefon: 909 56 102

Silje Engelsøy, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver
E-post
Telefon: 910 07 294

Bente L. Skjager, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver
E-post
Telefon: 908 83 176

Ida Gaarden Sortland, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver og logoped
E-post
Telefon: 476 73 907

Jorunn Renate Gaasøø Rimolsrønning, pedagogisk-psykiatrisk rådgiver og logoped
E-post
Telefon: 905 81 547