Elfrid Halseth, synskontakt
Telefon 72 85 82 64 / 970 14 707
E-post 

Kathrine Løvseth Bakke, hørselskontakt
Telefon 907 87 707
E-post

 

Ergoterapi er lokalisert på de tre sykehjemmene i kommunen:

Nedre Melhus

Buen helse og omsorgssenter, Lenavegen 91, 7224 Melhus

 

Aina Næprud, ergoterapeut
Telefon: 977 62 870
E-post

Kathrine Løvseth Bakke, ergoterapeut 
Telefon: 907 87 707
E-post

Horg/Flå

Horg sykehjem, 7232 Lundamo

 

Elfrid Halseth, ergoterapeut
Telefon: 970 14 707
E-post

Hølonda

Hølonda helse- og omsorgssenter (Hølonda Helsehus), 7212 Korsvegen

 

Gunn Kristin Eidem, ergoterapeut
Telefon: 909 47 385
E-post