Synskontakt Elfrid Halseth, telefon 72 85 82 64 / 970 14 707

Hørselskontakt Anett Stadsnes, telefon 991 01 069

 

Ergoterapi er lokalisert på de tre sykehjemmene i kommunen:

Nedre Melhus

Buen helse og omsorgssenter, Lenavegen 91, 7224 Melhus

 

Aina Næprud, ergoterapeut
E-post: aina.naeperud@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 85 38 / 977 62 870

Anett Stadsnes, ergoterapeut (vikar)
E-post: anett.stadsnes@melhus.kommune.no
Telefon: 991 01 069

Horg/Flå

Horg sykehjem, 7232 Lundamo

 

Elfrid Halseth, ergoterapeut
E-post: elfrid.halseth@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 82 64 / 970 14 707

Anett Stadsnes, ergoterapeut (vikar)
E-post: anett.stadsnes@melhus.kommune.no
Telefon: 991 01 069

Hølonda

Hølonda helse- og omsorgssenter (Hølonda Helsehus), 7212 Korsvegen

 

Gunn Kristin Eidem, ergoterapeut

E-post: gunn.kristin.eidem@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 83 45 / 909 47 385