Nedre Melhus distrikt

Kontaktinfo:

Buen Helse- og Omsorgssenter
Lenavegen 91
7224 Melhus

Heidi Dahlen Moen, enhetsleder
E-post: heidi.dahlen.moen@melhus.kommune.no  
Telefon: 7285 8535 / 950 27 370

Jannicke R. Jacobsen
E-post: jannicke.rikstad.jacobsen@melhus.kommune.no
Telefon: 7285 8539 / 468 20 034

Marthe Eidissen Holmeide
E-post: marthe.edissen.holmeide@melhus.kommune.no
Telefon: 994 87 026

Anne Kari Stubsjøen
E-post: anne.kari.stubsjoen@melhus.kommune.no
Telefon: 7285 8537 / 909 47 385

Hilde R. Døhl 
E-post: hilde.rofstad.dohl@melhus.kommune.no
Telefon: 416 78 066

Anne Lise Dahl
E-post: anne.lise.dahl@melhus.kommune.no
Telefon: 962 32 910

Frøydis M. Elstad
E-post: froydis.marken.elstad@melhus.kommune.no
Telefon: 906 16 799

Fysioterapeut i turnus
7285 8536

Horg/Flå distrikt

Kontaktinfo:

Heidi Dahlen Moen, enhetsleder
E-post: heidi.dahlen.moen@melhus.kommune.no
Telefon: 950 27 370

Jannicke R. Jacobsen, fysioterapeut barn
E-post: jannicke.rikstad.jacobsen@melhus.kommune.no
Telefon: 468 20 034

Anne Lise Dahl
E-post: anne.lise.dahl@melhus.kommune.no
Telefon: 962 32 910

Hølonda distrikt

Kontaktinfo:

Heidi Dahlen Moen, enhetsleder
E-post: heidi.dahlen.moen@melhus.kommune.no
Telefon: 950 27 370

Hilde Døhl, fysioterapeut
E-post: hilde.rofstad.dohl@melhus.kommune.no
Telefon: 416 78 066