Sansesenteret har syv sanserom, en sanselig gang og et stort inngangsrom. Under Covid-19 pandemien benyttes inngangspartiet av kommunens teststasjon.
Tjenestetilbudet i Sansesenteret er relatert til kompetanse og lang erfaring, og hovedmålsettingen er å bidra til helsefremming, forebygging og habilitering.

Åpningstider: Hverdager. Besøk etter individuell avtale.
Vi har ikke "drop-in", men avtalte timebesøk.

Kontakt oss:
e-post 

Telefon: 416 76 339, Fagleder Veronica Skjønberg (til høyre på bildet)
Telefon: 994 87 026, Spesialfysioterapeut Marthe Eidissen Holmeide (til venstre på bildet)

Fagpersonalet ved Melhus sansesenter


Besøks adresse: 
Melhus sansesenter
Lenavegen 3
7224 Melhus                         

Post adresse: 
Melhus kommune
Merk: "Melhus sansesenter"
Postboks 55
7221 Melhus

Fakturaadresse:
Melhus kommune
Fakturamottaket
Att.kode: VESK
Pb.65, 7221 Melhus