Nedre Melhus

Buen helse og omsorgssenter, Lenavegen 91, 7224 Melhus

Kontaktinfo:

Ergoterapeut Aina Næprud, 
E-post: Aaina.naeperud@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 85 38 / 977 62 870
Alle dager på Buen

Ergoterapeut Tove Settem

E-post: tove.settem@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 85 40 / 991 01 069
Tirsdager, torsdager, samt fredager i partallsuker på Buen
Mandager, onsdager, samt fredager i oddetallsuker i Melhus Sansesenter

 

Horg/Flå

Kontaktinfo:

Horg sykehjem, 7232 Lundamo

Ergoterapeut Elfrid Halseth
E-post: elfrid.halseth@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 82 64 / 970 14 707
Arbeider alle dager unntatt onsdager

Hølonda

Kontaktinfo:

Hølonda helse- og omsorgssenter (Hølonda Helsehus), 7212 Korsvegen

Ergoterapeut Gunn Kristin Eidem
E-post: gunn.kristin.eidem@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 83 45 / 909 47 385
Arbeider mandager og tirsdager i distrikt Hølonda
Arbeider torsdager i partallsuker på Buen