Ergoterapi er lokalisert på de tre sykehjemmene i kommunen:

Horg/Flå

Horg sykehjem, 7232 Lundamo

Elfrid Halseth, ergoterapeut

Telefon: 970 14 707
E-post

Nedre Melhus

Buen helse og omsorgssenter, Lenavegen 91, 7224 Melhus

 

Aina Næprud, ergoterapeut
Telefon: 977 62 870
E-post

Eirin Halseth Wærum, ergoterapeut
Telefon: 469 46 820
E-post

Kathrine Løvseth Bakke, ergoterapeut 
Telefon: 907 87 707
E-post

Mari Svorkås, ergoterapeut
Telefon: 913 82 493
E-post

Hølonda

Hølonda helse- og omsorgssenter (Hølonda Helsehus), 7212 Korsvegen

 

Mari Svorkås, ergoterapeut
Telefon: 913 82 493
E-post

Hørsels- og synskontakt

Elfrid Halseth, synskontakt
Telefon: 970 14 707
E-post

Kathrine Løvseth Bakke, hørselskontakt
Telefon 907 87 707
E-post