Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen, og velges ved kommunestyrevalget hvert fjerde år.
Kommunestyret skal blant annet vedta kommuneplan, fireårig økonomiplan, årsbudsjett og reguleringsplaner.

Melhus kommunestyre har 37 medlemmer.

Kommunestyrets møter avholdes i kommunestyresalen på Melhus rådhus. Vanlig tidspunkt for møtestart er kl. 16.00, og møtene er åpne for publikum.

Her er en oversikt over alle politiske møter, med lenke til sakspapirer og protokoller.
 
Kommunestyrets møter overføres også via Melhus kommuneTV, hvor du kan følge møtene live eller i opptak.