Du kan nå komme med innspill og merknader på planforslag for kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi. 

De kan enten sendes på e-post eller med post til Melhus kommune, v/Plan, postboks 55, 7221 Melhus.


Saksframlegg til kommunestyret.pdf
Presentasjon i Formannskapet av Kommmunedelplan: Grustak, steinbrudd og deponi.pdf
Vedlegg: Kommunedelplan: Grustak,steinbrudd og deponi.pdf
Vedlegg: Konsekvensutredning.pdf

Frist for innspill er 31.05.2022

Mer informasjon om kommunedelplan for steinbrudd, grustak og deponi.