Kommunen, private lag og organisasjoner, grunneierlag, driftsplanområder og jeger- og fiskeforeninger kan
søke om tilskudd fra fondet.

Her kan du lese retningslinjer for kommunalt viltfond.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort finner du her